Boeken als mijlpaal

Ook in deze moderne tijd blijven wij boeken maken. Om kennis te bundelen en te delen. Als een soort ijkpunt, om van daaruit verder te ontwikkelen. Toegankelijkheid staat ook hier centraal. Door de informatie helder te ordenen. En door duidelijk taalgebruik en het gebruik van afbeeldingen.

Hieronder staan onze boeken.

Handleiding Participatie en Openbare Verlichting

Er is al veel geschreven over participatie. Wat ontbreekt is een publicatie die duidelijke handvatten geeft aan degenen die er specifiek in het werkveld openbare verlichting concreet mee aan de slag willen. Om deze leemte op te vullen gaat Licht en Donker Advies, in samenspraak met diverse gemeenten, een handleiding maken. Met heldere achtergrondinformatie, handige tips en concrete voorbeelden. Praktisch en makkelijk leesbaar.

 

Streefdatum van de publicatie is eind 2019/begin 2020.

 

Dit project is een initiatief van Licht en Donker Advies. Diverse overheden hebben hun medewerking toegezegd in de vorm van inbreng van kennis en/of cofinanciering. Aanmelden voor dit project is nog steeds mogelijk!

Handleiding Armaturen & MKI

Handleiding over de toepassing van de methodiek Levenscyclusanalyse (LCA) en Milieukostenindicator (MKI) in het werkveld Openbare verlichting, toegespitst op armaturen. De Handleiding bevat een duidelijke uitleg, geeft antwoord op veel gestelde vragen, geeft een stappenplan voor overheden en leveranciers en bevat veel achtergrondinformatie.

 

Gemaakt met:
Collega Beatrijs Oerlemans, het bedrijf Ecochain Technologies en de deelnemers van het Koplopersproject ‘Meetbaar circulair – armaturen en MKI’

 

Verkrijgbaar:
Gratis via www.circulariteit-openbareverlichting.nl

OVL-MONITOR (2019, 2018, 2017, 2016)

De basis van de jaarlijkse OVL-monitor is de enquête voor overheden. De reacties worden geanalyseerd en verwerkt tot een eindrapport. Daarin staan veel infographics en overzichtelijke grafieken met een korte toelichting. Aangevuld met interessante interviews met vakgenoten uit het werkveld OVL en met de mening van marktpartijen.

 

In opdracht van:
Branchevereniging OVLNL (Openbare Verlichting Nederland)

 

Verkrijgbaar:
Gratis te downloaden op de website van OVLNL

Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting

Het eerste boek over circulariteit en openbare verlichting! Klein, maar dapper. Duidelijke informatie, praktisch gerangschikt en uitgelegd in klare taal. Met achtergrondinformatie en concrete tips en voorbeelden. Een schat aan informatie.
Voor iedereen die met circulariteit aan de slag wil in het werkveld OVL.

 

In opdracht van:
Branchevereniging OVLNL (Openbare Verlichting Nederland)

 

Verkrijgbaar:
Te bestellen bij OVLNL (gratis)

inhoudsopgave

Licht en ruimte, openbare verlichting in de omgeving

In deze publicatie uit 2012 wordt openbare verlichting in een breed kader geplaatst. Een inspirerend boek, met veel foto’s, waarin twee uitgangspunten centraal staan:

  1. Gebruik van kunstlicht is niet vanzelfsprekend, er gaat een afweging aan vooraf.
  2. Integraal werken is noodzakelijk, hoe beter de afstemming hoe beter het resultaat.

In opdracht van:
CROW

 

Verkrijgbaar:
Bij CROW (circa 70 euro)

Inhoudsopgave

Handboek licht/donker

Een boek uit 2010, dus ietwat uit de tijd. Maar we noemen hem toch, omdat het een heuse mijlpaal was. Een boek vol informatie. Over ruimtelijke ordening, milieu, de wet milieubeheer en natuurwetgeving. En vooral over de mogelijkheden om  lichthinder en lichtvervuiling te beperken. En zo de wereld in de nacht mooier te maken.

 

In opdracht van:
Interprovinciaal Overleg (IPO)

 

Verkrijgbaar:
Vindbaar via internet (gratis)

inhoudsopgave