Boeken als mijlpaal

Ook in deze moderne tijd blijven wij boeken maken. Om kennis te bundelen en te delen. Als een soort ijkpunt, om van daaruit verder te ontwikkelen. Toegankelijkheid staat ook hier centraal. Door de informatie helder te ordenen. En door duidelijk taalgebruik en het gebruik van afbeeldingen.

Hieronder staan onze boeken.

Actualisatie Handleiding armaturen, LCA & MKI (2023)

Deze Handleiding bevat duidelijke uitleg over LCA en MKI, geeft antwoord op veelgestelde vragen, biedt stappenplannen en veel achtergrondinformatie. Ook worden er twee pilotprojecten beschreven en een aantal scenario’s doorgerekend.

 

Gemaakt met:

Ecochain Technologies en diverse overheden en marktpartijen, met co-financiering van stichting OVLNL en Metropool Regio Amsterdam (MRA).

 

Verkrijgbaar:

Gratis te downloaden op deze website en op de website

https://circulariteit-openbareverlichting.nl/

Download handleiding

Actualisatie Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting (2023)

De Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting uit 2017 is door Licht en Donker Advies grondig herschreven. De geactualiseerde versie toont de kansen van initiatieffase tot recycling en bevat veel concrete voorbeelden en tips. Daarnaast geeft het onmisbare basisinformatie over circulariteit. Ook komen er diverse instrumenten aan bod.

 

Gemaakt met:
Co-financiering van stichting OVLNL en Metropool Regio Amsterdam (MRA).

 

Verkrijgbaar:

De publicatie is verkrijgbaar bij stichting OVLNL. De digitale versie is voor leden van OVLNL gratis. De Leidraad is ook te vinden op de website van de MRA.

 

Leidraad op website MRA

Handleiding Participatie & Openbare Verlichting

De eerste handleiding over (burger)participatie specifiek voor het werkveld openbare verlichting. Met heldere informatie, duidelijke schema’s,  handige tips en concrete voorbeelden. Praktisch en makkelijk leesbaar. In de vorm van een handzaam A5-boekje.

 

Gemaakt met:
Dertien gemeenten en in samenspraak met stichting OVLNL.

 

Verkrijgbaar:

Gratis te downloaden via onderstaande knop

download handleiding

Handleiding Armaturen & MKI

Handleiding over de toepassing van de methodiek Levenscyclusanalyse (LCA) en Milieukostenindicator (MKI) in het werkveld Openbare verlichting, toegespitst op armaturen. De Handleiding bevat een duidelijke uitleg, geeft antwoord op veel gestelde vragen, geeft een stappenplan voor overheden en leveranciers en bevat veel achtergrondinformatie.

 

Gemaakt met:
Het bedrijf Ecochain Technologies en de deelnemers van het Koplopersproject ‘Meetbaar circulair – armaturen en MKI’. In samenspraak met stichting OVLNL.

 

Verkrijgbaar:
Deze handleiding is in 2023 geactualiseerd – zie gratis download hierboven.

OVL-MONITOR (2022 t/m 2016)

De basis van de jaarlijkse OVL-monitor is de enquête voor overheden. De reacties worden geanalyseerd en verwerkt tot een eindrapport. Daarin staan veel infographics en overzichtelijke grafieken met een korte toelichting. Aangevuld met interessante interviews met vakgenoten uit het werkveld OVL en met de mening van marktpartijen.

 

In opdracht van:
Branchevereniging OVLNL (Openbare Verlichting Nederland)

 

Verkrijgbaar:
Gratis te downloaden op de website van OVLNL

5 jaar OVLNL-monitor in 10 trends

Lustrumuitgave, waarin de 10 belangrijkste trends van de afgelopen 5 jaar aan bod komen. Met boeiende informatie uit 5 jaar OVL-monitor en 5 jaar OVLNL, leuke interviews en een frisse opmaak.

 

In opdracht van:
Branchevereniging OVLNL (Openbare Verlichting Nederland)

 

Verkrijgbaar:
Gratis te downloaden op de website van OVLNL

Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting

Het eerste boek over circulariteit en openbare verlichting! Klein, maar dapper. Duidelijke informatie, praktisch gerangschikt en uitgelegd in klare taal. Met achtergrondinformatie en concrete tips en voorbeelden. Een schat aan informatie.
Voor iedereen die met circulariteit aan de slag wil in het werkveld OVL.

 

In opdracht van:
Branchevereniging OVLNL (Openbare Verlichting Nederland)

 

Verkrijgbaar:
Gratis te downloaden via onderstaande knop

Deze handleiding is in 2023 geactualiseerd – zie gratis download hierboven.

download leidraad

Licht en ruimte, openbare verlichting in de omgeving

In deze publicatie uit 2012 wordt openbare verlichting in een breed kader geplaatst. Een inspirerend boek, met veel foto’s, waarin twee uitgangspunten centraal staan:

  1. Gebruik van kunstlicht is niet vanzelfsprekend, er gaat een afweging aan vooraf.
  2. Integraal werken is noodzakelijk, hoe beter de afstemming hoe beter het resultaat.

In opdracht van:
CROW

 

Verkrijgbaar:
Bij CROW (circa 70 euro)

Inhoudsopgave

Handboek licht/donker

Een boek uit 2010, dus ietwat uit de tijd. Maar we noemen hem toch, omdat het een heuse mijlpaal was. Een boek vol informatie. Over ruimtelijke ordening, milieu, de wet milieubeheer en natuurwetgeving. En vooral over de mogelijkheden om  lichthinder en lichtvervuiling te beperken. En zo de wereld in de nacht mooier te maken.

 

In opdracht van:
Interprovinciaal Overleg (IPO)

 

Verkrijgbaar:
Vindbaar via internet (gratis)

inhoudsopgave