Boeken als mijlpaal

Ook in deze moderne tijd blijven wij boeken maken. Om kennis te bundelen en te delen. Als een soort ijkpunt, om van daaruit verder te ontwikkelen. Toegankelijkheid staat ook hier centraal. Door de informatie helder te ordenen. En door duidelijk taalgebruik en het gebruik van afbeeldingen.

Hieronder staan onze boeken.

Handleiding Participatie en Openbare Verlichting

Er is de afgelopen jaren veel geschreven over de participatiemaatschappij. Wat ontbreekt is een publicatie die duidelijke handvatten geeft aan degenen die er specifiek in het werkveld openbare verlichting concreet mee aan de slag willen of moeten.

 

Om deze leemte op te vullen maakt Licht en Donker Advies – samen met een groep gemeenten – een handleiding. Met heldere achtergrondinformatie, handige tips en concrete voorbeelden. Praktisch en makkelijk leesbaar. In de vorm van een handzaam A5-boekje, verkrijgbaar als PDF en in gedrukte vorm.

 

Deze publicatie verschijnt in het najaar van 2020.

Handleiding Armaturen & MKI

Handleiding over de toepassing van de methodiek Levenscyclusanalyse (LCA) en Milieukostenindicator (MKI) in het werkveld Openbare verlichting, toegespitst op armaturen. De Handleiding bevat een duidelijke uitleg, geeft antwoord op veel gestelde vragen, geeft een stappenplan voor overheden en leveranciers en bevat veel achtergrondinformatie.

 

Gemaakt met:
Collega Beatrijs Oerlemans, het bedrijf Ecochain Technologies en de deelnemers van het Koplopersproject ‘Meetbaar circulair – armaturen en MKI’

 

Verkrijgbaar:
Gratis via www.circulariteit-openbareverlichting.nl

OVL-MONITOR (2019, 2018, 2017, 2016)

De basis van de jaarlijkse OVL-monitor is de enquête voor overheden. De reacties worden geanalyseerd en verwerkt tot een eindrapport. Daarin staan veel infographics en overzichtelijke grafieken met een korte toelichting. Aangevuld met interessante interviews met vakgenoten uit het werkveld OVL en met de mening van marktpartijen.

 

In opdracht van:
Branchevereniging OVLNL (Openbare Verlichting Nederland)

 

Verkrijgbaar:
Gratis te downloaden op de website van OVLNL

Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting

Het eerste boek over circulariteit en openbare verlichting! Klein, maar dapper. Duidelijke informatie, praktisch gerangschikt en uitgelegd in klare taal. Met achtergrondinformatie en concrete tips en voorbeelden. Een schat aan informatie.
Voor iedereen die met circulariteit aan de slag wil in het werkveld OVL.

 

In opdracht van:
Branchevereniging OVLNL (Openbare Verlichting Nederland)

 

Verkrijgbaar:
Te bestellen bij OVLNL (gratis)

inhoudsopgave

Licht en ruimte, openbare verlichting in de omgeving

In deze publicatie uit 2012 wordt openbare verlichting in een breed kader geplaatst. Een inspirerend boek, met veel foto’s, waarin twee uitgangspunten centraal staan:

  1. Gebruik van kunstlicht is niet vanzelfsprekend, er gaat een afweging aan vooraf.
  2. Integraal werken is noodzakelijk, hoe beter de afstemming hoe beter het resultaat.

In opdracht van:
CROW

 

Verkrijgbaar:
Bij CROW (circa 70 euro)

Inhoudsopgave

Handboek licht/donker

Een boek uit 2010, dus ietwat uit de tijd. Maar we noemen hem toch, omdat het een heuse mijlpaal was. Een boek vol informatie. Over ruimtelijke ordening, milieu, de wet milieubeheer en natuurwetgeving. En vooral over de mogelijkheden om  lichthinder en lichtvervuiling te beperken. En zo de wereld in de nacht mooier te maken.

 

In opdracht van:
Interprovinciaal Overleg (IPO)

 

Verkrijgbaar:
Vindbaar via internet (gratis)

inhoudsopgave