Omgevingswet

In 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Circa 150 wetten en regelingen worden vereenvoudigd en samengebracht in één wet. Daaraan gekoppeld maken overheden omgevingsvisies en omgevingsplannen. Deze omvangrijke operatie biedt nieuwe mogelijkheden. Ook als het gaat om donkerte en het voorkomen van lichthinder.

Donkerte als omgevingswaarde

De nieuwe omgevingsvisie beschrijft de functies en gewenste kwaliteiten van gebieden in de gemeente. Meestal hebben mensen daarbij de situatie overdag voor ogen. Maar ook het streefbeeld van de leefomgeving in de avond en de nacht hoort hierbij.

 

De omgevingsvisie kan aandacht geven aan de positieve functies van verlichting, maar ook aan de negatieve impact op duisternis. De nieuwe omgevingswet werkt met Omgevingswaarden. Donkerte kan als één van de omgevingswaarden in een gebied worden opgenomen.

Gebiedsgerichte aanpak

Donkerte en licht passen in de gebiedsgerichte hoofdstukken van de omgevingsvisie én in omgevingsplannen. Per gebiedstype kun je als gemeente je ambities vastleggen.

 

Om je doelen te realiseren, kun je gebruik maken van de objectieve grenswaarden uit de Richtlijn Lichthinder van de NSVV. Deze richtlijn is bruikbaar voor het donkerte buitengebied, maar ook voor meer verlichte bebouwde gebieden.

Het opnemen van donkerte in de omgevingsvisie maakt het mogelijk om deze ruimtelijke kwaliteit te versterken en lichthinder te voorkomen.