Visie en beleid - voorbeelden

Licht en Donker Advies heeft in de afgelopen jaren verschillende soorten visie- en beleidsplannen gemaakt over (openbare) verlichting en donkerte. Hieronder leest u daar meer over. We noemen daarbij alleen actuele plannen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Beleid openbare verlichting

Licht en Donker Advies maakt visie en beleid specifiek voor openbare verlichting. Maatschappelijke onderwerpen als energiebesparing, circulariteit, burgerparticipatie en het wel of niet verlichten van fietspaden komen daarbij vanzelfsprekend aan de orde.

 

Op dit moment werken wij aan een beleidsplan openbare verlichting voor de gemeente Baarn, de gemeente Midden-Groningen, de gemeente Oisterwijk en de gemeente Goes. Eerder maakten we onder andere het beleidsplan openbare verlichting voor de gemeente Het Hogeland en voor de Provincie Groningen. Ook schreven we een beleidsvisie voor 16 gemeenten in Overijssel.

Donkertebeleid

Bewust verlichten betekent dat er soms gekozen wordt voor niet verlichten. Om het donkere landschap, flora en fauna te beschermen. En om de kernwaarde donkerte in het overmatige verlichte Nederland te behouden.

 

Op dit moment zijn we bezig met donkertebeleid voor de gemeente Westerkwartier. Ook maken we een uitvoeringsplan donkerte voor de gemeente Waadhoeke. In 2021 maakten we het donkertebeleid voor de gemeente Waadhoeke. Voor de provincie Noord-Brabant voerden we in 2022 een inventarisatie uit naar donkerte/lichthinder, inclusief mogelijke acties. In opdracht van Veere maakten we beleid voor donker en licht in het kustgebied. Zie www.veere.licht-donker.nl 

Beleid/visie licht in de openbare ruimte

Door als overheid zelf bewust te verlichten én anderen te stimuleren dit ook te doen, wordt de openbare ruimte veiliger, mooier en duurzamer. Ook licht van bedrijven, sportvelden, particulieren, en dergelijke, heeft immers grote invloed.

 

Licht en Donker Advies maakte beleid ‘Licht in de openbare ruimte’ voor de gemeenten Ommen, Raalte, Dalfsen, Westerveld, Zwartewaterland, Olst-Wijhe, Staphorst, Losser, Westerkwartier en De Marne. Als voorbeeld zie: beeldend beleid voor Openbare Verlichting en overige lichtbronnen. Dit beleid gold in 2017/2018, voordat De Marne opging in de nieuwe gemeente Het Hogeland.