Publicaties in vakbladen

Hieronder vindt u een selectie van artikelen uit vakbladen. Dit geeft een goed beeld van onze werkzaamheden. De lijst is niet volledig. Met name over de OVL-monitor hebben we meer artikelen geschreven.

Licht op de Dag van de Circulariteit (dec 2022)

Artikel in het Technische vakblad van OVLNL 

 

Op de Dag van de Circulariteit, 12 oktober 2022, was Licht en Donker Advies present om een presentatie te geven. Hier konden we het thema, dat ons zo na aan het hart ligt, opnieuw voor het voetlicht brengen.

naar artikel

Leidraad en handleiding over circulariteit geactualiseerd (nov 2022)

Artikel in het vakblad Straatbeeld en in het Technische vakblad van OVLNL 

 

Door Licht en Donker Advies wordt zowel de Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting (2017), als de Handleiding Armaturen & MKI (2019) geactualiseerd. In dit artikel leest u hier meer over.

naar artikel

Denk mee over nieuwe beoordelingsrichtlijn armaturen (sept 2022)

Artikel in het Technische vakblad van OVLNL 

In opdracht van stichting OVLNL gaan we de Europese norm NEN-EN 45554 uitwerken in een beoordelingsrichtlijn. Dit project wordt uitgevoerd samen met DEKRA en de werkgroep ‘OVL Circulair’. In het artikel leest u hier meer over.

naar artikel

Dordrecht heeft primeur met circulair inkopen armaturen (mei 2022)

Artikel in het vakblad Straatbeeld

 
Artikel over een Europese aanbesteding, waarbij de levenscyclusanalyse (LCA) een gunningscriterium was. Licht en Donker Advies was bij dit traject betrokken als adviseur.

naar artikel

'Circulariteit zeker niet een trend die over haar hoogtepunt heen is' (dec 2021)

Artikel in het vakblad Straatbeeld

 

Artikel waarin Daaf de Kok van Licht en Donker Advies vertelt over de urgentie en actualiteit wat betreft circulariteit.

Deze tekst maakt deel uit van het lustrumboekje ‘5 jaar OVLNL-monitor in 10 trends.’

naar artikel

Lustrumuitgave OVL-monitor: kleurrijk en informatief (dec 2021)

Artikel in het vakblad Straatbeeld

 

In 2021 maakte Licht en Donker Advies in opdracht van OVLNL een lustrumboekje om 5 jaar OVL-monitor te vieren. Een leuke opdracht, waar we veel creativiteit in kwijt konden. In dit artikel leest u daar meer over.

naar artikel

Donkerte in omgevingsvisie helpt bij aanpak lichtvervuiling (mei 2021)

Artikel in het vakblad Straatbeeld

 

Een leuk artikel in het Lichtkatern van Straatbeeld over donkerte in de omgevingsvisie. Licht en Donker Advies bedacht de onderzoeksvraag en begeleidde drie studenten van Hogeschool Saxion. Dit leverde een verrassende gereedschapskist op.

naar artikel

Publicatie omgevingsgericht ontwerpen begint vorm te krijgen (dec 2020)

Artikel in het vakblad Straatbeeld

 

OVLNL werkt aan een publicatie over omgevingsgericht ontwerpen. Veel experts leveren hieraan een bijdrage. Ook vanuit Licht en Donker Advies denken en schrijven we mee.

naar artikel

Handleiding 'participatie & openbare verlichting' (juni 2020)

Artikel in het vakblad Straatbeeld

 

Samen met dertien gemeenten maakten we de Handleiding Participatie & Openbare Verlichting. Een praktisch boekje, met handige tips en voorbeeldprojecten. In dit artikel vertellen we er meer over.

naar artikel

Openbare verlichting: op weg naar volledige circulariteit (mei 2020)

Artikel in het vakblad Stadswerk

 

Artikel over circulariteit, de levenscyclusanalyse (LCA) en de milieukostenindicator (MKI). En over de nieuwe fase waarin we nu beland zijn: het opdoen van praktijkervaring.

naar artikel

Zoetermeer start pilot circulair inkopen armaturen (maart 2020)

Artikel in BouwCirculair

 

De gemeente Zoetermeer is gestart met een pilot waarin circulariteit en MKI (milieukostenindicator) centraal staan. In dit artikel leest u hier meer over. Licht en Donker Advies begeleidt deze pilot.

naar artikel

Monitor biedt boeiende inkijk in OVL-wereld (febr 2020)

Artikel in het vakblad Straatbeeld

 

Enkele belangrijke resultaten van de OVL-monitor 2019. Over achterstalligheid bij vervangingen, klachten van burgers, belemmeringen bij innovaties en de belangrijkste maatschappelijke en technische thema’s. Geschreven door Licht en Donker Advies, die de monitor jaarlijks uitvoert.

naar artikel

Handleiding Armaturen en MKI maakt milieu-impact OVL inzichtelijk (nov 2019)

Artikel in het vakblad Straatbeeld 

 

De ‘Handleiding Armaturen & MKI’ is gepubliceerd. In dit artikel vertellen een beheerder openbare verlichting en drie leveranciers over de handleiding en over de inzet van het instrument Milieukostenindicator.

naar artikel

Enquêtes ovl-monitor staan open voor overheden en marktpartijen (juni 2019)

Artikel in het vakblad Straatbeeld 

 

Artikel over de grote, jaarlijkse OVL-monitor. Dit project voeren we voor het vierde jaar uit in opdracht van OVLNL.

naar artikel

Meetbaar circulair (april 2019)

Artikel in het vakblad Straatbeeld 

 

Verdiepend artikel over het koplopersproject ‘Armaturen en MKI’, met daarin een vooruitblik naar het vervolg in 2019.

naar artikel

De wereld van de openbare verlichting anno 2018 (dec 2018)

Artikel in het vakblad Straatbeeld 

 

Enkele belangrijke resultaten van de OVL-monitor 2018. Over technische ontwikkelingen, omgevingsgericht ontwerpen en belemmeringen bij innovatie. Geschreven door Licht en Donker Advies, die de monitor jaarlijks uitvoert.

naar artikel

Koplopersproject circulair inkopen (dec 2018)

Artikel in het vakblad Straatbeeld

 

Over de eerste resultaten van het koplopersproject ‘Meetbaar Circulair: Armaturen en MKI’, een project waaraan zowel overheden als bedrijven meedoen.

naar artikel

Ledlicht onderzocht in kader van sociale veiligheid (juli 2018)

Artikel in Vakblad Stedebouw & Architectuur

 

Artikel over een onderzoek naar de beleving van (sociale) veiligheid. Geschreven door Licht en Donker Advies samen met Harm Jan Korthals Altes van Saxion Hogeschool.

naar artikel

Openbare verlichting en beleving van veiligheid (juni 2018)

Artikel in Vakblad Ruimte en Licht

 

Artikel met daarin de belangrijkste resultaten van het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de provincie Overijssel. Geschreven door Licht en Donker Advies en Harm Jan Korthals Altes (Saxion Hogeschool).

download

Werken aan gezamenlijke toekomst (maart 2018)

Artikel in Vakblad Ruimte en Licht

 

Over een boeiend symposium over netbeheer van openbare verlichting. Een volle zaal en levendige discussies over actuele thema’s. Het artikel is geschreven door de dagvoorzitter Daaf de Kok (Licht en Donker Advies).

Download

Circulariteit ook in 2018 hoog op de agenda (maart 2018)

Artikel in het vakblad Ruimte en Licht 

 

Over de werkgroep OVL Circulair, het belang van pilots, de minor van de Hogeschool Zeeland en over monitoring.

download

Preview: Circulariteit en Openbare Verlichting (okt 2017)

Artikel in het vakblad Ruimte en Licht

 

Voorpublicatie van de Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting. Onder andere over de 10 strategieën om te komen tot meer circulariteit.

download

Gasthoofdredacteur thema Circulariteit (sept 2017)

Special in Vakblad Ruimte en Licht (# 03 17)

 

Dubbelinterview in het kader van het gast-redacteurschap van de ‘Special’ over openbare verlichting en circulariteit.

Download

Circulariteit en openbare verlichting (juli 2017)

Artikel in het vakblad Ruimte en Licht 

 

Over het belang van circulariteit en de acties in 2017: kenniscafé, special en publicatie.

download

Beeldend beleidsplan maakt openbare verlichting toegankelijk voor iedereen (febr 2017)

Artikel in het vakblad Straatbeeld

 

Artikel naar aanleiding van het winnen van de OVLNL-inspiratie-award. Interview met Licht en Donker Advies en – veel belangrijker! – met gemeenten die een beeldend beleidsplan hebben.

download

Innovatief aanbesteden (dec 2016)

Artikel in Vakblad Ruimte en Licht (# 04 16)

 

Samen met Johan Jonker van de gemeente Dordrecht schreef Licht en Donker Advies dit artikel over innovatief aanbesteden. Over nieuwe vraagstukken en risicobeperking. Over de Dordrechtse exercitie en over het belang van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s).

Download

Gasthoofdredacteur EMVI (juni 2016)

Special in het Vakblad Ruimte en Licht (# 02 16)

 

Interview in het kader van het gast-redacteurschap voor het vakblad Ruimte en Licht. Over het belang van gunnen op waarde.

Download

Bewuster Verlichting Deventer met ups en downs (maart 2016)

Artikel in het vakblad Ruimte en Licht

 

Over verschillende projecten van de gemeente Deventer in het kader van bewuster verlichting en over de Deventer nachtscan, waarvoor Licht en Donker Advies projectleider was.

download

Zeg het met plaatjes: het beeldend beleidsplan (okt 2015)

Artikel in het vakblad [Inst]Allicht

 

Zeven gemeenten uit Overijssel en Drenthe delen hun ervaringen. Over het betrekken van burgers en bedrijven bij het thema verlichting, met behulp van een beeldend beleidsplan.

download

Participatie en openbare verlichting (sept 2012)

Artikel in het Vakblad Straatbeeld

 

Burgers brengen hun eigen kennis, ervaringen en ideeën mee. Het gebruik van deze input maakt dat plannen beter aansluiten bij hun wensen en behoeften en meer draagvlak hebben. Openbare verlichting vormt hierop geen uitzondering!

Download