Aan de slag met donkerte in de omgevingsvisie

Donkerte in de omgevingsvisie is nieuw en actueel. Licht en Donker Advies heeft een onderzoek over dit onderwerp geïnitieerd en begeleid.

Ook ondersteunen wij gemeenten die met dit thema aan de slag willen. Daarbij zijn er diverse mogelijkheden. Heeft u vragen of ideeën, bel ons gerust.

 

Mei 2021 verscheen er een boeiend artikel in Straatbeeld over donkerte en de omgevingsvisie, waarin ook Licht en Donker Advies aan het woord komt.

Naar artikel in Straatbeeld

Omgevingsvisie en omgevingsplannen

Licht en Donker Advies helpt u om het thema donkerte en lichthinder op te nemen in de omgevingsvisie en/of in omgevingsplannen. Wij ondersteunen u bij het schrijven bij een tekst over dit onderwerp. Indien gewenst schrijven wij de tekst voor u.

Gemeente indelen in gebieden

Gebiedsgericht werken past bij de Omgevingswet. Een goede werkwijze is daarom  de gemeente in te delen in gebieden. Hierdoor kan de gemeente gemakkelijker gebruik maken van de Richtlijn Lichthinder van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV). Deze bevat concrete grenswaarden per zone.

 

De afbeelding hiernaast toont een plattegrond van de fictieve gemeente Witteveen (klik erop voor een uitvergroting). Jesper Jansen, Ilse van Dalfsen en Klaas Firet van de Saxion Hogeschool hebben deze gemaakt als voorbeeld van een kaartlaag binnen een gemeentelijke Omgevingsvisie.

Ambities stellen per gebied

Voor ieder gebied helpen we de gemeente haar ambitie te bepalen. Welke kwaliteit is het meest belangrijk in de avond en de nacht? Een donkere sterrenhemel en een donker landschap? Is er sprake van lichthinder?

 

Of zijn in dit gebied juist de veiligheid en sfeer van verlichting van groot belang?

Uitvoeringsplan opstellen

Wat kunt u doen om uw ambities te bereiken? Wij stellen uitvoeringsplannen op:

  • inventariseren van overdadige of hinderlijke lichtbronnen
  • bepalen welke rol de gemeente heeft (eigenaar, vergunningverlener, etc)
  • benaderen van de eigenaren van de meest belangrijke lichtbronnen
  • stimuleren van bewust verlichten in brede zin

Als de gemeente twijfelt of er sprake is van lichthinder of onnodige vervuiling van het landschap, helpen we de gemeente om Richtlijn Lichthinder in te zetten. De gemaakte gebiedsindeling is van groot belang om objectief te bepalen of een lichtbron hinderlijk is of past in de omgeving.