Visie en beleid

Licht en Donker Advies is gespecialiseerd in het maken van beleid en het opstellen van visies. Voor openbare verlichting, voor licht in de openbare ruimte en voor donkerte. Wij hebben ruim vijftien jaar ervaring en werken voor zowel gemeenten als provincies. We zijn actief in diverse (landelijke) kennisnetwerken en daardoor goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en thema’s.

Product en proces

In een beleidsplan laat u zien welke keuzes u als overheid maakt als het gaat om verlichting en/of donkerte. Niet alleen het eindproduct is daarbij belangrijk, maar ook het proces eromheen. Om draagvlak te krijgen is afstemming binnen uw eigen organisatie van belang. En ook de communicatie met externe stakeholders, zoals inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen.

 

Licht en Donker Advies maakt het beleidsplan en verzorgt tevens het proces van communicatie en participatie.

Beeldend beleidsplan

Wij zijn gespecialiseerd in het maken van beeldende beleidsplannen. Dit product is door onszelf ontwikkeld en sluit aan bij de wensen van deze tijd. Het is een website met veel beeldmateriaal, herkenbaar door foto’s van de eigen gemeente of provincie. Dit – in combinatie met duidelijk taalgebruik – maakt het toegankelijk voor een brede doelgroep: inwoners, bedrijven en bestuurders.

 

Voor meer informatie zie www.beeldendplan.nl

Openbare verlichting en meer

Licht en Donker Advies maakt beleid en visie voor:

  • openbare verlichting
  • licht in de openbare ruimte (dus naast openbare verlichting ook sportveldverlichting, reclameverlichting, verlichting van bedrijven, e.d.)
  • licht en donkerte in een specifiek gebied

 

Onder het tabblad ‘Voorbeelden’ vindt u meer informatie over deze soorten beleidsplannen.

Een beeldend plan brengt uw beleid dicht bij die mensen voor wie het is bedoeld!