Wie wij zijn

Licht en Donker Advies is tien jaar geleden opgericht door Daaf de Kok, die al twintig jaar actief is in de wereld van de openbare verlichting en ander licht in de openbare ruimte. Onze opdrachtgevers zijn met name overheden. We maken beleidsplannen en visiedocumenten. We zijn adviseur, procesbegeleider en projectleider. Daarnaast zetten we sterk in op kennisontwikkeling en kennisdeling.

Visie en beleid

Licht en Donker Advies is gespecialiseerd in visievorming en het maken van beleid voor verlichting en voor donker. Wij maken geen lichtontwerpen of beheerplannen.

 

Wij geven beleid bij voorkeur de vorm van een online beeldend plan. Dit innovatieve format past bij deze tijd en maakt het onderwerp openbare verlichting toegankelijk voor inwoners en andere belanghebbenden.

Lees meer onder 'Beleid'

Licht en donker

Openbare verlichting kan bijdragen aan de veiligheid en sfeer in de openbare ruimte. Het kan echter ook mensen, flora, fauna en het donkere landschap verstoren. Daarom is het belangrijk om altijd een zorgvuldige afweging te maken en bewust te verlichten. Dit geldt ook voor andere lichtbronnen in de openbare ruimte, zoals de verlichting van bedrijven, sportvelden en particulieren. Wij adviseren overheden het goede voorbeeld te geven. Zo motiveer je andere lichtbron-eigenaren om ook bewust te verlichten.

Voorbeelden van Beleid

Maatschappijgericht

Voor ons is maatschappelijke betrokkenheid de drijfveer.

Thema’s waar wij ons op richten zijn onder andere:

  • duurzaamheid, energiebesparing en circulariteit
  • burgerparticipatie en -betrokkenheid
  • ruimtelijke kwaliteit en de beleving van licht

Meer hierover leest u onder de tabbladen ‘Circulariteit‘ en ‘Participatie‘.

Kennisdeling en kennisontwikkeling

Openbare verlichting anno 2019 is een heel ander vakgebied dan twintig jaar geleden. De technische ontwikkelingen gaan snel. En ook de maatschappij is in beweging. Circulariteit, burgerparticipatie en de beleving van licht worden steeds belangrijker.

 

Licht en Donker Advies zet in op kennisontwikkeling, kennisdeling en samenwerking. Zodat we met elkaar de wereld beter en duurzamer kunnen maken.

 

Meer hierover leest u onder de tabbladen ‘Netwerk‘ en ‘Publicaties‘.

Nieuws

Daaf de Kok ontvangt IGOV-speldje

Handleiding Participatie gratis te downloaden

Snelcursus Circulariteit voor overheden