Op weg naar 100% circulair

De landelijke ambitie is: Nederland 100% circulair in 2050. Tussendoelstelling is om in 2030 al 50% minder primaire grondstoffen (mineraal, fossiel, metalen) te gebruiken. Om deze doelstellingen te halen, moeten we nu aan de slag. Licht en Donker Advies maakt zich hier hard voor en heeft specifieke expertise als het gaat om circulariteit in relatie tot openbare verlichting.

Wat is een circulaire economie

Een circulaire economie is een economie zonder afval. Alles wordt opnieuw gebruikt als grondstof. De keten is gesloten.

 

We leven nu in een keteneconomie met recycling. Er worden veel afvalmaterialen ingezameld voor hergebruik. Maar er zijn ook nog veel grondstoffen die de keten verlaten als restafval of die verwerkt worden tot producten van laagwaardige kwaliteit. Bovendien vereist een circulaire economie veel meer dan alleen recycling.

Noodzaak

Het gebruik van grondstoffen en energie is explosief gestegen. Door groeiende welvaart, groei van de wereldbevolking en langere levensverwachting. Natuurlijke bronnen raken uitgeput. Het is noodzakelijk om over te schakelen naar een circulaire economie. Alleen dan kunnen ook onze kinderen en kleinkinderen in welvaart leven.

 

Onder het tabblad ‘Onze projecten’ leest u over de activiteiten van Licht en Donker Advies op het gebied van circulariteit.

De transitie naar een circulaire economie is dé uitdaging van de 21ste eeuw en gaat ons allemaal aan: overheden, bedrijven én burgers.