Kennisontwikkeling en kennisdeling

Als het gaat om circulariteit in relatie tot openbare verlichting zijn we in de pioniersfase. Het verwerven van meer kennis en ervaring is essentieel. Licht en Donker Advies zet zich hier voor in. Door overheden en marktpartijen bij elkaar te brengen, projecten te initiëren en kennis te bundelen en te delen.

Werkzaamheden

Publicaties:

 • actualisatie ‘Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting’ (2022)
 • actualisatie ‘Handleiding Armaturen & LCA/MKI’ (2022)
 • Handleiding Armaturen & MKI (2019)
 • Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting (2017)
 • diverse artikelen in vakbladen

Bijeenkomsten:

 • cursussen over circulariteit en circulair inkopen
 • secretariaat en voorzitterschap werkgroep ‘OVL Circulair’ van OVLNL
 • organisatie van Kenniscafé’s over het thema & het geven van presentaties

Meetbaar circulair: armaturen en MKI

Licht en Donker Advies startte in 2018 het koplopersproject ‘Meetbaar circulair – armaturen en MKI.’ In dit project werken marktpartijen en overheden samen. Doel is om het circulair inkopen van armaturen te stimuleren door de levenscyclusanalyse (LCA) en/of de milieukostenindicator (MKI) mee te nemen in de uitvraag.

 

Intussen zijn er diverse pilots geweest en wordt de LCA of MKI steeds vaker uitgevraagd door overheden. De Handleiding die hierover uitleg geeft wordt in 2022 geactualiseerd.

 

Meer informatie over circulariteit en over deze Handleiding vindt u op de website www.circulariteit-openbareverlichting.nl.

Beoordelingsrichtlijn armaturen OVL

De Europese norm NEN-EN 45554 gaat over het bepalen van de mogelijkheden van reparatie, hergebruik en upgraden van elektrische apparaten. Het is een algemene norm. In deze vorm kunnen leveranciers van openbare verlichting er niet veel mee.

 

Dat is een gemis, want er is veel behoefte aan praktische instrumenten en objectieve normen inzake circulariteit. Zonder eenduidig kader ontstaat een wildgroei aan claims over herstelbaarheid van producten, die niet vergelijkbaar en controleerbaar zijn.

 

Licht en Donker Advies gaat de norm daarom uitwerken in een beoordelingsrichtlijn. Dit project wordt uitgevoerd samen met DEKRA en de werkgroep ‘OVL Circulair’, in opdracht van OVLNL.

 

 

Informatie, ondersteuning en trainingen

U kunt bij ons terecht voor:

 

 • informatie over circulariteit, circulair inkopen en MKI
 • advies over circulariteit i.r.t. openbare verlichting
 • ondersteuning bij het circulair inkopen van armaturen
 • trajecten/trainingen over circulariteit en inkopen met MKI