Kennisontwikkeling en kennisdeling

Als het gaat om circulariteit in relatie tot openbare verlichting zijn we in de pioniersfase. Het verwerven van meer kennis en ervaring is essentieel. Licht en Donker Advies zet zich hier voor in. Door overheden en marktpartijen bij elkaar te brengen, projecten te initiëren en kennis te bundelen en te delen.

Werkzaamheden

Publicaties:

 • Actualisatie Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting (verschenen in 2023)
 • Actualisatie Handleiding Armaturen & LCA/MKI (verschijnt voorjaar 2023)
 • Handleiding Armaturen & MKI (2019)
 • Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting (2017)
 • Diverse artikelen in vakbladen

Bijeenkomsten:

 • cursussen over circulariteit en circulair inkopen
 • secretariaat en voorzitterschap werkgroep ‘OVL Circulair’ van OVLNL
 • organisatie van Kenniscafé’s over het thema & het geven van presentaties

Actualisatie Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting

In 2022 heeft Licht en Donker Advies de Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting uit 2017 herschreven. Begin 2023 is de geactualiseerde versie gepubliceerd. Deze toont de kansen van initiatieffase tot recycling en bevat veel concrete voorbeelden en tips. Daarnaast geeft het onmisbare basisinformatie over circulariteit. Ook komen er diverse instrumenten aan bod.

 

De publicatie is verkrijgbaar bij stichting OVLNL.

De digitale versie is voor leden van OVLNL gratis.

Handleiding Armaturen & LCA/MKI

Licht en Donker Advies startte in 2018 het koplopersproject ‘Meetbaar circulair – armaturen en MKI.’ In dit project werken marktpartijen en overheden samen. Doel is om het circulair inkopen van armaturen te stimuleren door de levenscyclusanalyse (LCA) en/of de milieukostenindicator (MKI) mee te nemen in de uitvraag.

 

In 2019 verscheen over dit onderwerp de Handleiding Armaturen & MKI. Deze Handleiding wordt op dit moment door ons geactualiseerd. In het voorjaar van 2023 verschijnt de aangepaste versie.

 

Meer informatie over circulariteit en over deze Handleiding vindt u op de website www.circulariteit-openbareverlichting.nl.

Beoordelingsrichtlijn armaturen OVL

De Europese norm NEN-EN 45554 gaat over het bepalen van de mogelijkheden van reparatie, hergebruik en upgraden van elektrische apparaten. Het is een algemene norm. In deze vorm kunnen leveranciers van openbare verlichting er niet veel mee.

Dat is een gemis, want er is veel behoefte aan praktische instrumenten en objectieve normen inzake circulariteit. Zonder eenduidig kader ontstaat een wildgroei aan claims over herstelbaarheid van producten, die niet vergelijkbaar en controleerbaar zijn.

 

Licht en Donker Advies gaat de norm daarom uitwerken in een beoordelingsrichtlijn. Dit project wordt uitgevoerd samen met DEKRA en de werkgroep ‘OVL Circulair’, in opdracht van OVLNL.

 

 

Informatie, ondersteuning en trainingen

U kunt bij ons terecht voor:

 

 • informatie over circulariteit, circulair inkopen, LCA en MKI
 • advies over circulariteit i.r.t. openbare verlichting
 • ondersteuning bij het circulair inkopen van armaturen
 • trajecten/trainingen over circulariteit en inkopen met MKI