Kennisontwikkeling en kennisdeling

Als het gaat om circulariteit in relatie tot openbare verlichting zijn we in de pioniersfase. Het verwerven van meer kennis en ervaring is essentieel. Licht en Donker Advies zet zich hier voor in. Door overheden en marktpartijen bij elkaar te brengen, projecten te initiëren en kennis te bundelen en te delen.

Werkzaamheden

Publicaties:

 • Actualisatie ‘Handleiding Armaturen & MKI’ en ‘Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting’ (2022)
 • Handleiding Armaturen & MKI (2019)
 • Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting (2017)
 • diverse artikelen in vakbladen

Bijeenkomsten:

 • cursussen over circulariteit en circulair inkopen
 • secretariaat en voorzitterschap werkgroep ‘OVL Circulair’ van OVLNL
 • organisatie van Kenniscafé’s over het thema & het geven van presentaties

Meetbaar circulair: armaturen en MKI

In 2018 startte Licht en Donker Advies het koplopersproject ‘Meetbaar circulair – armaturen en MKI.’ In dit project werkten marktpartijen en overheden samen. Doel is om het circulair inkopen van armaturen te stimuleren door het berekenen van de milieukostenindicator (MKI) en dit vervolgens als overheid mee te nemen in de uitvraag. In 2019 is de Handleiding Armaturen & MKI gepubliceerd.

 

Intussen zijn er diverse pilots geweest en wordt de MKI of de Levenscyclusanalyse (LCA) steeds vaker uitgevraagd door overheden. In 2022 wordt de Handleiding geactualiseerd.

 

Meer informatie over circulariteit en over deze Handleiding vindt u op de website www.circulariteit-openbareverlichting.nl.

Informatie, ondersteuning en trainingen

U kunt bij ons terecht voor:

 

 • informatie over circulariteit, circulair inkopen en MKI
 • advies over circulariteit i.r.t. openbare verlichting
 • ondersteuning bij het circulair inkopen van armaturen
 • trajecten/trainingen over circulariteit en inkopen met MKI