Participatie

Burgerparticipatie is een belangrijk thema. De komende jaren wordt dit alleen maar sterker. Door de nieuwe Omgevingswet, maar zeker ook door de veranderende samenleving. Betrokkenheid van burgers wordt steeds belangrijker. Bestuurders hechten er veel waarde aan. Ook komt er meer aandacht voor de beleving van de leefomgeving.

Burgerparticipatie en openbare verlichting

Het onderwerp participatie leeft in het werkveld openbare verlichting. Sommigen zijn positief, maar het roept ook discussie en emoties op: in welke situaties betrekken we de burgers bij ons werk en op welke manier?

 

Kiest u voor informeren? Of mogen burger adviseren of zelfs meebeslissen? Waar moet u op letten als het specifiek over openbare verlichting gaat? Hoe betrekt u er ook belangenorganisaties en bedrijven bij?

Licht en Donker Advies vindt dat inwoners en andere belanghebbenden – waar mogelijk – betrokken dienen te worden bij belangrijke veranderingen in hun leefomgeving. Door onze jarenlange ervaring in het werkveld begrijpen we echter ook dat dit bij openbare verlichting om een specifieke aanpak vraagt.

 

Onder het tabblad ‘Onze projecten’ leest u over de activiteiten van Licht en Donker Advies op het gebied van burgerparticipatie.