Burgerparticipatie in de praktijk

Licht en Donker Advies heeft al vele jaren ervaring met burgerparticipatie bij openbare verlichting. U kunt bij ons terecht voor advies en begeleiding bij concrete projecten. Tevens zetten wij ons in voor het ontwikkelen, bundelen en delen van kennis over dit onderwerp.

Handleiding participatie & openbare verlichting

Er is de afgelopen jaren veel geschreven over de participatiemaatschappij. Wat ontbrak was een publicatie die duidelijke handvatten geeft aan degenen die er specifiek in het werkveld openbare verlichting concreet mee aan de slag willen.

 

Om deze leemte op te vullen maakte Licht en Donker Advies – samen met een groep gemeenten – een handleiding. Met heldere achtergrondinformatie, handige tips en concrete voorbeelden. Praktisch en makkelijk leesbaar. In de vorm van een handzaam A5-boekje, verkrijgbaar als PDF en in gedrukte vorm.

download handleiding

Advies en projectbegeleiding

Licht en Donker Advies biedt advies en projectbegeleiding op maat.
Wij hebben ervaring met o.a. de volgende participatievormen en instrumenten:

  • online enquêtes en analyse van de resultaten
  • gesprekken met specifieke groepen belanghebbenden
  • informatieavonden met presentatie en discussie
  • het maken van flyers en brochures
  • werken met burgerpanels
  • interactieve workshops
  • combinatie van bovenstaande vormen