Actualisatie boekjes Circulariteit

Dit jaar actualiseert Licht en Donker Advies zowel de ‘Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting’ als de ‘Handleiding Armaturen & MKI’. De Leidraad dateert uit 2017 en is toe aan een grondige herziening. Er is de afgelopen jaren gelukkig veel gebeurd op het gebied van circulariteit in de wereld van de openbare verlichting en dat krijgt een plek in de nieuwe Leidraad.

 

De ‘Handleiding Armaturen & MKI’ dateert van 2019. In de geactualiseerde versie is meer aandacht voor het verschil tussen de Milieukostenindicator (MKI) en de Levenscyclusanalyse (LCA). Ook zijn er enkele interessante praktijkcasussen in opgenomen, waarbij de MKI of LCA is uitgevraagd bij aanbesteding.

 

Input voor beide publicaties is van harte welkom!