Visie en beleid - voorbeelden

Licht en Donker Advies heeft in de afgelopen jaren verschillende soorten visie- en beleidsplannen gemaakt over (openbare) verlichting en donkerte. Hieronder leest u daar meer over. We noemen daarbij alleen actuele plannen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Beleid/visie licht in de openbare ruimte

De openbare verlichting bepaalt mede de kwaliteit van de openbare ruimte in de avond en nacht. Ook de verlichting van anderen (bedrijven, sportvelden, particulieren, e.d.) heeft invloed. Door als overheid zelf bewust te verlichten én anderen te stimuleren dit ook te doen, wordt de openbare ruimte veiliger, mooier en duurzamer.

 

Licht en Donker Advies maakte de afgelopen jaren o.a. visie en beleid ‘Licht in de openbare ruimte’ voor de gemeenten Ommen, Raalte, Dalfsen, Westerveld, Zwartewaterland, Olst-Wijhe, Staphorst, Losser, Westerkwartier en De Marne.

 

Als voorbeeld kunt u kijken op: beeldend beleid voor Openbare Verlichting en overige lichtbronnen. Dit beleidsplan was geldend voor de periode 2017/2018 voordat de gemeente de Marne opging in de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Donkertebeleid

Uitgangspunt is steeds vaker ‘niet verlichten, tenzij.’ Bewust verlichten betekent dat er soms gekozen wordt voor niet verlichten. Om het donkere landschap, flora en fauna te beschermen. En om de kernwaarde donkerte in het overmatige verlichte Nederland te behouden.

 

In opdracht van de gemeente Veere maakte Licht en Donker Advies beleid voor donker en licht in het kustgebied, in de vorm van een beeldend plan. Tevens maakten we (samen met Raticos) de ‘Handleiding voor het bewust verlichten van een camping’ en de ‘Handleiding voor het bewust verlichten van een strandpaviljoen’.

 

Voor meer informatie zie www.veere.licht-donker.nl 

Beleid openbare verlichting

Licht en Donker Advies maakt ook visie en beleid specifiek voor openbare verlichting. Maatschappelijke onderwerpen als energiebesparing, circulariteit, burgerparticipatie en het wel of niet verlichten van fietspaden komen daarbij vanzelfsprekend aan de orde.

 

Wij maakten het beeldend beleidsplan openbare verlichting voor de stad Groningen, dat naar verwachting in 2021 wordt vastgesteld. Op dit moment werken wij aan het beleidsplan ‘Het Hogeland Duurzaam en doelmatig verlicht’.